Saturday, 13 Jul 2024

Innovator Q-stafetten gav mange gode indspark i debatten

Innovator Q-stafetten om diversitet har været i gang hele foråret. Innovator Q's stiftere er Tine Cederstrand (tv) og Trine Askholm (th). Foto: Stine Heilmann
Innovator Q-stafetten om diversitet har været i gang hele foråret. Innovator Q's stiftere er Tine Cederstrand (tv) og Trine Askholm (th). Foto: Stine Heilmann

På Innovator Q har man hele foråret kunnet følge med i Stafetten, hvor en række erhvervsleder har givet deres bud på forskellige temaer om diversitet. Vi startede hos Cecilie Nørgaard med spørgsmål om folkeskoleelevers viden om køn, seksualitet og identitet, og vi sluttede hos Pia Kirk med et spørgsmål om ansvaret hos nordens største bank. Her har vi sammenfattet nogle af de mange gode pointer. 

Af Trine Askholm og Tine Cederstrand

Vi startede Innovator Q ud fra en grundlæggende undren over, at mænd stadig 2021 har ordet i medierne tre gange så meget som kvinder. Altså hver gang én kvinde udtaler sig, så er der tre mænd, som får ordet. Efter hånden som vi er dykket længere ned i statistikkerne, bliver det tydeligt, at det ikke bare giver et ulige samfund, men også en rigtig dårlig forretning.

For at invitere flere erhvervsledere med ind i debatten besluttede vi, at starte en stafet med overskriften: Hvad betyder diversitet? Stafetten har været forbi knapt 20 større og mindre virksomheder, og der er masser af inspiration af hente.

En stor tak til alle som var med!

Den største udfordring i forhold til diversitet i erhvervslivet lige nu er…

Mange af vores stafetmodtagere peger på at udviklingen går virkelig langsomt, og at vi i Danmark endnu ikke har erkendt problemet. Der er en tendens til at tro, at ligestilling er noget vi løste i 70’erne.

Samtidig peger flere stafetdeltager på det talenttab, vi har i Danmark. Henriette Laursen fra KVINFO specificerer det sådan her: “Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Det betyder kæmpe talenttab.”

Ubevist bias er også en vigtig problemstilling som fremhæves af flere.

Mads Nørgaard skriver “ Den største udfordring er, at vi ikke klart ser den strukturelle sexisme, racisme og diskriminering, der finder sted for øjnene af os hver dag – så meget talent går tabt. Mange får ikke mulighed for a folde deres vinger ud, og vi ser det slet ikke. Vi i erhvervslivet bærer et stort ansvar her for at prøve at gøre det bedre.”

Og det undrer mig når…

Det undrer mange, at vi forsat er så langt bagud i Danmark. Mens stafetten kørte udkom The Gender Gap Report fra World Economic Forum. Den viser, at Danmark er faldet 15 pladser ned af ranglisten, og nu befinder sig på en 29. plads.

Læs mere om rapporten og ligestilling i et år med covid 19 her.

Ulla Sommerfelt, der er CEO og co-founder af designbureauet EGGS Design siger det sådan “Det undrer mig, når jeg hører dem, der hævder, at vi allerede er et lige og inkluderende samfund. Det er vi ikke.”

Løsningerne kunne være at…

Der finders desværre ikke noget quick-fix til at skabe diversitet, inklusion og ligestilling. Til gengæld har vores stafetmodtagere mange forskellige bud på løsninger. Ingen af buddene kan naturligvis stå alene, men hver især kan de rykke lidt.

  • Brug teknologien – få hjælp fra kunstig intelligens
  • Udbred kendskabet til ubevidste bias – eller ubevidst forudindtagethed
  • Anerkend at der er et problem
  • Acceptér at der ikke findes et quick-fix
  • Netværk og mentorordninger
  • Udbred de gode historier – rollemodeller
  • Ændret sprogbrug – væk fra det maskuline paradigme
  • Indfør kvoter.

Charlotte Slente, Generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp, ser desuden et behov for systematik og vedholdenhed. Hun skriver: “Det er min erfaring, også fra min tidligere arbejdsplads Udenrigsministeriet, at hvis man vil skabe fremdrift, må man arbejde langsigtet, vedholdende og systematisk.”

Hvordan arbejder I med diversitet i din virksomhed?

Alle vores stafet modtagere arbejder med diversitet i deres virksomheder. Diversitet er en værdi og ikke kun en procentsats for antallet af forskellige grupper. I de større virksomheder er der mere struktur og konkret værktøjer som for eksempel anonymisering af rekrutteringsprocessen.

Pia Kirk, ansvarlig for diversitet og inklusion i Nordea Danmark, uddyber med: “Vi har medarbejderorganiserede grupper, som har et væld af forskellige fokus. F.eks.: LGBT+personer, personer med funktionsvariationer, aldersdiversitet, ligestilling mellem kønnene og kulturelle forskelle i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland og Polen.”

I mindre virksomheder må de være mere kreative. Morten Raahauge, Co-founder & CXO/COO hos Paretify, skriver “Vi er en startup med tre hvide mænd på henholdsvis 40, 45 og 50. Det er en omstændighed…Derfor har vi bevidst rekrutteret 2 mænd og 2 kvinder til vores advisory board. Vi har engageret os i spørgsmålet om f.eks. ligeløn. Vi hjælper til i en masse netværk, hvor vi bidrager til at åbne for jobs og muligheder. Vi engagerer os i debatten og arbejdet – især verdensmål 5 og 10. Og nu er vi med her hos Innovator Q, og det er vi glade for.”

Hvordan mener du, vi kan få mere dialog om emnet diversitet?

Der er bred enighed om, at vi har for meget snak og for lidt handling.

Thomas Thune Andersen, formand for en række bestyrelser heriblandt Coloplast og Lundbeck, skriver helt enkelt:

“Jeg er ikke sikker på, at vi behøver mere dialog – det har vi haft nok af. Nu er det handling, som tæller.”

Det bliver også fremhævet, at vi skal huske at lytte, og at den store viden om emnet, skal formidles bedre.

Henover sommeren vil vi hos Innovator Q hjælpe med til den sidste del, når vi er producer af en podcast serie om Sara Louises Muhrs bog “Ledelse af køn”. Kig efter nyt i vores nyhedsbrev.

Opture og nedture

Stafetmodtagerne har også fortalt åbent om op- og nedture i løbet af foråret. Det er en vigtig del af fortællingen, når vi portrætterer rollemodeller.

Der har været mange historier om corona-kuller ved nedlukning, og heldigvis har der været lige som mange glade opråb, når vi langsomt er lukket op. Resultater på arbejdspladsen og frugten af godt netværk har også været blandt de positive historier.

Vi slutter gennemgangen med et citat fra Cecilie Nørgaard, uddannelses- og kønssociolog og stifter af virksomheden Mangfold, der fortæller os, at et medie med fokus på diversitet fortsat har sin berettigelse. Hun skriver: “Jeg fik nedtur over endnu engang at erfare, at de danske medier ikke er en medspiller i den revolution, vi står midt i. De er privilegieblinde og normative og vælger ikke at se sig selv efter i krogende for ubevidste bias.”

Når Coronanedlukningen er overstået, er det første jeg gør, at…

Alle stafetmodtagerne glæder sig til at kramme deres nærmeste, rejse ud i verden og være fysisk til stede på arbejdet. Morten Raahauge siger det meget fint:

Brænde mine mundbind af, mens jeg danser indianerdans og møder en masse mennesker ude i virkeligheden. Det bliver krammere, håndtryk og kindkys hele vejen rundt.

Næste IQ-stafet

Stafetten går på sommerferie nu, men i august er vi tilbage med ny stafet. Den skal handle om talenter, og ATP har på forhånd takket ja til at skyde den afsted.

Læs alle stafet indlæggene her.

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.