Sunday, 14 Jul 2024

Skab en arbejdsplads med diversitet & inklusion

Vil I gerne tilbyde jeres medarbejder en arbejdsplads med diversitet og inklusion? Og blive bedre til at tiltrække flere talenter, som kan noget andet og mere end I kan i dag? Så kan vi hjælpe jer i gang.

Vi hjælper virksomheder med at tage hul på arbejdet med at skabe en arbejdsplads med diversitet og inklusion.

For os er der to trin:

  • At vi bliver bevidste om muligheder – alt det som får sat tankerne i gang.
  • At vi omsætter bevidstheden til handling – alt det der gør en forskel.

Nedenfor kan du læse eksempler på de ydelser, vi tilbyder.

Kontakt os på tine@innovatorq.com, så kan vi tage en mere konkret snak om, hvad der passer for jer.

Foredrag & Inspiration

Viden om betydningen af diversitet er for mange med til at sætte gang i tankerne. For de fleste af os, så er det svært at ændre ved en problemstilling, når vi ikke forstår den ordentligt. Målet med vores foredrag er derfor altid at kaste lys på fakta og fordelene ved at skabe diversitet og inklusion.

Vi holder oplæg for større eller mindre grupper af medarbejdere eller ledere. I oplægget komme vi med fakta om diversitet og den nyeste forskning, der er på området. Vi forklarer centrale begreber som Bias og hverdagssexisme.

Kultur- og strukturanalyser

Når vi skal forandre kultur og adfærd, må vi først kende status. Derfor foretager vi kultur- og strukturanalyser. Målet er at lære udgangspunktet at kende, så vi sammen kan pege på de tiltag, der er de rigtige for netop jer.

Vi foretager analyserne via en kombination af spørgeskema, fokusgrupper og interview, og fremlægger resultaterne for jer.

Processen bag

Måden vi gør tingene på kan i mange tilfælde være med til at forhindre yderligere diversitet i en virksomhed. Det er særligt HR processerne med løn, ansættelser og forfremmelse, som er centrale, men også afholdelsen af faste møder og sociale arrangementer kan have en påvirkning.

Vi kortlægger dels jeres aktuelle processer, og kommer dels med forslag til nye processer. Målet er både at skabe bevidsthed om, hvordan en arbejdsproces kan spænde ben for diversitet og derefter at ændre det. Når vi kigger på arbejdsgange gennem proces-metoden, bliver det tydeligt for os, hvorfor noget fungerer, godt mens andet ikke gør. Når vi forstår dette, kan vi ændre adfærd og skabe handling.

Bias-træning

At forstå betydningen af ubevidst bias er helt centralt i arbejdet med diversitet. Ubevidst bias dannes af alle de forhold fra vores kultur, som er helt naturlige for os alle sammen. Derfor er de ubevidste. Ved at arbejde med de bias vi har, kan vi bevidstgøre vores handlinger, og vi kan i højere grad vælge den kultur, vi ønsker skal være fremherskende i virksomheden.

Vi tilbyder at afholde bias-træning af medarbejder og ledere. Træningen udføres som en række workshops, og tager udgangspunkt i fakta og forskning. Så vidt det er muligt anvender vi fakta fra jeres organisation, og kobler det med jeres Diversitetsstrategi.

Diversitetsstrategi og plan

Skal vi skabe reel forandring og mere diversitet og inklusion, må vi vide hvad vi gerne vil gøre, hvorfor, hvordan og hvornår. Dette arbejde skal forankres i ledelsen, og tager udgangspunkt i organisationens overordnede forretnings- eller organisationsstrategi.

VI hjælper jer med at formulere en strategi og en plan for arbejder. Med udgangspunkt i fakta fra jeres organisation og fra branchen, har vi fokus på konkrete mål, forandringsmetoder, effektmåling og kommunikation.

Rollemodeller hos jer – podcast og artikler

Vi har alle brug for rollemodeller, som vi kan spejle os i. Betydningen af rollemodeller bliver i disse år særligt fremhævet, fordi vi i samfundet har brug for at særligt kvinder i højere grad søger indenfor STEM fagene. I jeres virksomhed er der også brug for rollemodeller, fordi det er med til at guide og støtte unge talenter i deres karriere.

Podcasts om en rollemodel eventuelt kombineret med skrevne artikler, er med til at tydeliggøre mulighederne i jeres virksomhed. Vi optager rollemodelshistorier, som kan bruges både internt hos jer og eksternt til at tiltrække talenter udefra. Mediet podcast er nemt tilgængeligt for de fleste, og tegner et billede af det menneske, som er med. Og vi kan spejle os i mennesker – ikke kun i titler og præstationer.

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.