Tuesday, 18 Jun 2024

Innovator Q-stafet: Hvordan sikrer vi talenterne? Med Søren Nielsen – CEO i Demant

Demant

Henover efteråret handler stafetten om diversitet og talenter. “Vi går glip at talent” har været sagt højt af flere indenfor mange forskellige områder. Derfor vil vi her fokusere på, hvad virksomheder rent faktisk gør for at få fat i talenterne. Hvordan arbejdes der med talentudvikling, og hvordan sikrer vi, at vi får alle med?

Vores virksomhedskultur danner grundlag for arbejdsmiljø og resultater i de enkelte virksomheder. Men hvordan arbejder man aktivt med kulturen, og hvordan inddrages inklusion og diversitet. Det er essensen af ugens stafet-spørgsmål, der kommer fra Kristian Villumsen, CEO i Coloplast.

Modtageren af stafetten er Søren Nielsen, CEO i Demant, og spørgsmålet lyder:

“Kultur er en dynamisk størrelse, der løbende skal investeres i for at skabe udvikling. Hvordan arbejder I med virksomhedskulturen i Demant, og hvilken rolle spiller inklusion & diversitet?

“Demant er til stede i hele verden og beskæftiger mennesker med vidt forskellige etniske baggrunde, personligheder, nationaliteter, alder, køn, uddannelsesbaggrund og så videre. Diversiteten i gruppen er en kæmpe fordel for os som forretning og arbejdsplads.

Vi oplever at et stærkt fokus på og arbejde med diversitet og ikke mindst inklusion – uden hvilket diversitet slet ikke vil komme til sin ret– skaber en bedre forretning, øger vores innovationskraft, fører til højere kundetilfredshed og hjælper os med tiltrækning og fastholdelse af talenter.

Et er Demants fokus på diversitet og inklusion, noget andet er begrebet equity eller retfærdighed, at blive behandlet fair. Vi er i stigende grad opmærksomme på barrierer, der kan stå i vejen for, at alle mennesker ikke bare bliver inkluderet i grupper og teams, men også oplever at blive behandlet retfærdigt. Det er fx i forbindelse med muligheder for karriereudvikling, og vi arbejder målrettet med det. Eksempelvis når vi ansætter nye kolleger, i forbindelse med performance og udviklingsdialoger og i ledelsesudvikling.”

Hvordan arbejder I med talentudvikling i jeres virksomhed?

“Vi arbejder systematisk med ledelsesmæssig talentudvikling og successionsplanlægning. Igennem et årlig organisationsreview stiller vi skarpt på talenter i organisationen og diskuterer udviklingsbehov og muligheder for de identificerede talenter.

Vi ser også på potentielle efterfølgere til nøglestillinger i vores globale virksomhed. Vores værdier indgår naturligvis i udvælgelsen af talenter og efterfølgere, og vi ser også på deres individuelle bidrag til vores diversitets-, retfærdigheds- og inklusionsagenda i Demant.”

Det er en udfordring at kunne sikre tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kvalifikationer, der føler sig velkomne og har lyst til at blive i Danmark

Hvilke parametre kigger I på i jeres virksomhed, når I udpeger talenter, og hvordan er diversitet en bevidst del af arbejdet?

“Vi arbejder i Demant med, at sammensætningen af vores teams skal leve op til en række diversitetsparametre. Det er således også et fokuspunkt i vores rekruttering og talentudpegning.”

Den største udfordring i forhold til talenter i erhvervslivet lige nu er…

“Vi har en international medarbejdersammensætning i Demant og har løbende behov for at tiltrække højtspecialiseret international arbejdskraft. Det er en udfordring at kunne sikre tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kvalifikationer, der føler sig velkomne og har lyst til at blive i Danmark.

Samtidig arbejder vi målrettet på at blive endnu bedre til at identificere talenter tidligt i deres karriereforløb, så vi kan tilbyde dem relevante og udfordrende udviklingsmuligheder, der gør, at de føler, de kan levere deres fulde potentiale og dermed har lyst til blive i virksomheden længe.”

En måde at forbedre arbejdet med talenter og opnå større diversitet kunne være at…

“… gøre det endnu nemmere for talenter at få adgang til udviklingsmuligheder på tværs af hele organisationen og gøre det muligt for dem selv at byde ind på relevante udviklingsmuligheder. ”

Når vi taler om talenter og diversitet, så undrer det mig at…

“…der stadig er en tendens til at opfatte mennesker, der arbejder i særlige fag på en stereotyp måde. Jeg hører tit at softwareingeniører, som vi beskæftiger mange af, er et typisk mandefag. Men vores seneste tal viser en klar stigning af kvindelige ledere inden for teknologi og produktion.”

Jeg blev rigtig glad, da jeg for nylig fandt ud af, at…

“…vi har en stadig stigende kønsdiversitet i selv nogle af de mere teknisk tunge områder, der traditionelt har været udfordret på den front.”

Og jeg fik en nedtur over…

“…at vi under corona nedlukning kunne se at der på global plan i vores interne engagement survey klart var stor forskel på, hvordan kvinder og mænd opleves i forhold til ”at kunne slå til i sit job” når arbejdspladser lukkes ned, og skolebørn sendes hjem.”

IQ-stafetten holder juleferie

Stafetten holder sommerferie for nu. Du læse de tidligere stafetter her.

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.