Friday, 29 Sep 2023

Innovator Q-stafet: Hvordan sikrer vi talenterne? Med Kristian Villumsen – CEO i Coloplast

diversitetsdagsordenen

Henover efteråret handler stafetten om diversitet og talenter. “Vi går glip at talent” har været sagt højt af flere indenfor mange forskellige områder. Derfor vil vi her fokusere på, hvad virksomheder rent faktisk gør for at få fat i talenterne. Hvordan arbejdes der med talentudvikling, og hvordan sikrer vi, at vi får alle med?

Hvis der skal mere fart på diversitetsdagsordenen, så må vi tænke nyt. Kan vi fx blive bedre til at lære af hinanden på tværs af virksomheder og brancher? Det er essensen af ugens stafet-spørgsmål, der kommer fra Jacob Aarup-Andersen – Administrerende direktør for ISS. Modtageren af stafetten er Kristian Villumsen, CEO i Coloplast. Ugens spørgsmål lyder:

“Hvordan kan vi på tværs af virksomheder og brancher bedre lære af hinanden, så vi får sat endnu mere fart på diversitetsdagsordenen?

“Jeg tror først og fremmest, det handler om at turde stille sig frem og være åbne og ærlige omkring, at her er en dagsorden og en udfordring, vi skal løse i fællesskab. At vi ikke når derhen, hvor vi gerne vil, uden at alle bidrager. Her mener jeg diversitetsdagsordenen har mange fællestræk med bæredygtighedsområdet.

Vi skal sætte ambitiøse mål, være transparente omkring udfordringerne og dele de gode erfaringer og løsninger undervejs, så andre kan blive inspireret.”

Hvordan arbejder I med talentudvikling i jeres virksomhed?

“I Coloplast mener vi helt grundlæggende, at udvikling sker på jobbet og i samspil med kolleger på tværs af organisationen, i dialogen med leverandører og samarbejdspartnere og i betjeningen af kunderne. Derfor arbejder vi fokuseret på at sikre, at vi har en kultur, hvor alle oplever en faglig og personlig udvikling.

Det har vi blandt andet gjort ved at modernisere vores tilgang til medarbejderudviklingssamtaler, således at Coloplasts 1300 ledere i dag har en mere dynamisk og åben samtale med den enkelte medarbejder om udvikling og fokusområder.

Vi har også mere formelle programmer og læringsforløb på tværs af organisationen. Lige nu har vi særligt fokus på fremtidens talenter. Vi har inden for de seneste år systematiseret arbejdet med at identificere de talenter, som vi ser som fremtidens ledere og kernespecialister. Dette med fokus på deres langsigtede udvikling.

Vi har desuden lige re-designet vores Global Graduate Program, som er tiltænkt de yngre medarbejdere, så det er mere tidssvarende og samtidig understøtter selskabets langsigtede mål.”

Hvilke parametre kigger I på i jeres virksomhed, når I udpeger talenter, og hvordan er diversitet en bevidst del af arbejdet?

“De konkrete parametre vil altid følge den specifikke rolle og funktion, så det afhænger af, hvilken del af organisationen, vi befinder os i. Men det er klart, at talentet skal købe ind på Coloplasts mission og værdier. Det er afgørende. Derudover skeler vi til vores ledelsesløfte, døbt ’Our Leadership Promise’, der er defineret ud fra fire elementer; ’we aim high’, ’we empower’, ’we simplify’ og ’we are inclusive’.

Det er elementer, som er forankret hos alle Coloplasts 1300 ledere, og som aktivt spiller ind i de forretningsmæssige beslutninger såvel som den måde, vi sammensætter vores teams på. Særligt inklusion og diversitet er blevet et nøgleområde over de seneste år, fordi vi tror på, at diversitet leder til mere nuancerede diskussioner og i sidste ende bedre løsninger.”

Den største udfordring i forhold til talenter i erhvervslivet lige nu er…

“Jeg mener, at de seneste to år med Covid-19 har understreget vigtigheden af at have talenter, der kan levere resultater i et omskifteligt og komplekst miljø. Det gælder ikke mindst på ledelsesfronten.

I Coloplast er vi indtil videre lykkedes med at navigere gennem Covid-19 takket være vores dygtige ledere, men det er min oplevelse, at den slags kompetencer ikke hænger på træerne.

Samtidig oplever jeg, at talenter stiller stadigt større krav til deres arbejdsliv. Virksomhedens formål, purpose, skal give mening. Man skal kunne se sig selv i det arbejde, man laver. Fleksible arbejdsvilkår er også blevet en vigtig parameter for de fleste, så der er balance mellem arbejdsliv og privatliv. Her tror jeg, det er essentielt, at vi lytter for at forstå, hvordan vi kan blive ved med at være relevante og værdiskabende som arbejdsgivere.”

En måde at forbedre arbejdet med talenter og opnå større diversitet kunne være at…

“…arbejde med kulturen. Som nævnt lancerede vi for et år siden et nyt ledelsesløfte, ’Our Leadership Promise’, som inkluderer alle ledere og medarbejdere i vores globale organisation. Ét af elementerne i løftet er ’We are inclusive’. Her har vi haft en global dialog med vores ledere og medarbejdere om, hvad inklusion og diversitet betyder for os som individer, som teams, og som global organisation.

Vi vil gerne udvikle en inkluderende kultur, der værdsætter forskellige måder at tænke og handle på. Det, tror vi på, udmønter sig i bedre og mere innovative løsninger.”

Når vi taler om talenter og diversitet, så undrer det mig at…

“…at der som oftest fokuseres på yngre talenter. Vi har mangel på arbejdskraft. Samtidig står vi over for en demografisk udvikling med en befolkning, der bliver ældre. Nogle vil gå på pension, men mange ønsker at fortsætte med at arbejde. Der skal vi som virksomheder være bedre til at tiltrække og fastholde de mange talenter, der kommer med vigtig erfaring og et stort ønske om at fortsætte.”

Jeg blev rigtig glad, da jeg for nylig fandt ud af, at…

“…der nu er øremærket barsel på 11 uger til mænd i Danmark. Jeg mener, det er den rigtige vej at gå i forhold til at skabe en bedre balance i hjemmet og på arbejdspladsen.”

Og jeg fik en nedtur over…

“…at Danmark fortsat ligger nr. 102 i verden, når det kommer til kvinder i ledelse, til trods for at vi på mange fronter er et ligestillet land.”

Jeg sender IQ-stafetten videre til…

“… Søren Nielsen der er Administrerende direktør hos Demant. Jeg vil gerne spørge ham om:

Kultur er en dynamisk størrelse, der løbende skal investeres i for at skabe udvikling. Hvordan arbejder I med virksomhedskulturen i Demant, og hvilken rolle spiller inklusion & diversitet?”

Indtil den udkommer, kan du læse de tidligere stafetter her.

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.