Sunday, 14 Jul 2024

Innovator Q-stafet: Hvordan sikrer vi talenterne? Med Jacob Aarup-Andersen – CEO i ISS

ISS

Henover efteråret handler stafetten om diversitet og talenter. “Vi går glip at talent” har været sagt højt af flere indenfor mange forskellige områder. Derfor vil vi her fokusere på, hvad virksomheder rent faktisk gør for at få fat i talenterne. Hvordan arbejdes der med talentudvikling, og hvordan sikrer vi, at vi får alle med?

Kan vi blive klogere på diversitet og talenter, hvis vi kigget mod udlandet? Det er essensen af ugens stafet-spørgsmål der kommer fra Lars Sandahl Sørensen – CEO i Dansk Industri. Modtageren er Jacob Aarup-Andersen – Administrerende direktør for ISS – som her svarer på spørgsmålet:

“ISS arbejder med diversitet nationalt og internationalt. Er der noget vi i Danmark kan lære af måden, man griber diversitet an på i andre lande?

“Det er et godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at man griber det meget forskelligt an rundt om i verden. Fx har man i England og visse europæiske lande indført rapportering om lønforskelle mellem kønnene eller etnicitet, som har været med til at skabe positive forandringer. Andre steder, fx hos den irske regering, har man indført støtteordninger for mentor- og udviklingsprogrammer for at sikre en bedre balance mellem kønnene.

Jeg tror helt sikkert, at vi kan lære meget af hinanden på det her område, og derfor er det også vigtigt for ISS, at vores arbejde med diversitet og inklusion ikke bare er noget, der foregår på vores hovedkontor i Danmark, men på tværs af alle de lande, vi operer i.”

Hvordan arbejder I med talentudvikling i jeres virksomhed?

“Fra et diversitetsperspektiv arbejder vi for at fremme talentudviklingen i alle dele af vores organisation. I ISS har vi alt lige fra rengøringsmedarbejdere, kokke, håndværkere og administrativt personale. Her skal vi sikre, at vi gennem klart definerede målsætninger og ambitioner fremmer diversiteten og sørger for, at alle får mulighed for at udfolde sig bedst muligt, uanset baggrund og forudsætninger.

Det handler bl.a. om måden, vi definerer jobprofiler på og den måde, vi sammensætter vores teams på. Vi har i ISS over 200 forskellige nationaliteter på tværs af hele verden, og vi bygger på en årelang kultur af respekt og social mobilitet. Det afspejler sig også i vores interne uddannelsesprogrammer, hvor du kan gå fra at være rengøringsmedarbejder til at være ansvarlig for at servicere en hel bygning. ”

Hvilke parametre kigger I på i jeres virksomhed, når I udpeger talenter, og hvordan er diversitet en bevidst del af arbejdet?

“Jeg tror, det er vigtigt, at man ser på den brede pallette og ikke kun fokuserer på fx køn. For selv om andelen af kvindelige ledere fortsat er alt for lav, så må det ikke blive det eneste parameter, vi fokuserer på. Det er afgørende, at vi planlægger vores talentarbejde på en sådan måde, at vi får bragt så mange talenter i spil som muligt, uanset køn, alder, etnicitet, seksualitet eller handikap.

Det handler om at få sat nogle klare målsætninger op, som dækker hele talentudviklingsrejsen. Vi tilskynder aktivt til, at vi har en bred talentmasse i alle dele af vores organisation. Det sker bl.a. gennem træningsforløb i inklusion og vores interne uddannelsesprogrammer.”

Den største udfordring i forhold til talenter i erhvervslivet lige nu er…

“Tiltrækning af de rette talenter har altid været en udfordring. Men særligt i de her år hvor generationen af Millenials fylder mere på arbejdsmarkedet. Vi ser, at det er blevet mere afgørende for de nye generationer at arbejde for en virksomhed, der handler ansvarligt, bæredygtigt og har værdierne i orden. Her kan netop vores arbejde med diversitet og inklusion være med til at tiltrække og fastholde talenterne.”

En måde at forbedre arbejdet med talenter og opnå større diversitet kunne være at…

“…sikre at man har en så bred repræsentation af forskellige medarbejdere og baggrunde som muligt i alle led af sin organisation. Dernæst handler det om at give den enkelte medarbejder en langsigtet udviklingsplan, som gør at man har lyst til at blive i virksomheden i mange år og være med til at forme kulturen og selv blive en rollemodel for nye medarbejdere.”

Når vi taler om talenter og diversitet, så undrer det mig at…

“…der ikke er endnu flere, der kan se mulighederne i en karriere i servicefaget. Vi har mange kolleger, der er blevet positivt overrasket over, hvordan man hurtigt kan vokse i rollen og få flere opgaver og mere ansvar.

Vi beskæftiger mange forskellige typer af medarbejdere, så uanset hvem man er eller hvor man kommer fra, vil det være muligt at finde nogen, man kan spejle sig i her i ISS. Og vi har altid plads til endnu flere talenter.”

Jeg blev rigtig glad, da jeg for nylig fandt ud af, at…

“…mange arbejdspladser nu igen tillader de ansatte at komme tilbage til kontorerne efter en lang nedlukning. Arbejdspladsen er vores kulturelle tempel – det er her, vi møder vores kolleger og lærer af hinanden.

Det er også her, vi kan lære af hinandens forskelligheder og skabe endnu større forståelse og respekt for hinanden – og dermed skabe grobund for mere diversitet og inklusion.”

Og jeg fik en nedtur over…

“…at der fortsat er så mange, der ikke har mulighed for at være den, de er på deres arbejdsplads. Vi skal gøre meget mere for, at alle kan realisere deres autentiske jeg og være sig selv. Det er den mulighed, vi i ISS vil give endnu flere gennem vores arbejde med diversitet.”

Jeg sender IQ-stafetten videre til…

“… Kristian Villumsen der er CEO Coloplast. Jeg vil gerne spørge ham om:

Hvordan kan vi på tværs af virksomheder og brancher bedre lære af hinanden, så vi får sat endnu mere fart på diversitetsdagsordenen?”

Indtil den udkommer, kan du læse de tidligere stafetter her.

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.