Sunday, 14 Jul 2024

Innovator Q-stafet: Hvad betyder diversitet med Thomas Thune Andersen

ThomasThuneAndersen-stafet

Bestyrelsesformand hos Ørsted, Thomas Thune Andersen, er modtager af denne uges Innovator Q-stafet. Han modtager stafetten fra Lars Rasmussen, som er formand for en række bestyrelser heriblandt Coloplast og Lundbeck. Thomas Thune Andersen har fået spørgsmålet:

“Jeg vil gerne spørge Thomas om han har ændret sin opfattelse af diversitet i dag i forhold til for fem år siden?”

Læs her Thomas Thune Andersens svar:

“Jeg har ikke ændret opfattelse af, hvor vigtig diversitet er, men jeg har fået en mere nuanceret opfattelse af bl.a. kognitiv diversitet. Jeg oplever dog i stigende grad, hvor begrænsende det er, at udviklingen går så trægt  herhjemme. Vi har i Danmark  i store træk de samme diskussioner som for fem år siden og på nogle områder går udviklingen uhyre langsomt.

I forhold til for fem år siden er det dog blevet mere klart og accepteret, at “hidden bias” er en meget stor hindring og at vi har nu heldigvis en øget forståelse af dette og nogle værktøjer, der kan bruges.

Som erhvervsliv og i andre sektorer fx det offentlige, fagforeninger og interesseorganisationer skal vi sætte klare mål og kommunikerer dem tydeligt. Her har jeg skiftet indstilling til nødvendigheden af at forpligte sit til praktiske mål og handling.”

Hvad er den største udfordring i forhold til diversitet i erhvervslivet lige nu…

“At vi ikke har rykket afgørende på diversitet. Viljen er der, men vi skal have samspil mellem 1) Specifikke mål og handlinger, 2) Bedre lovgivning som fx fædre barsel og hjælpeordninger, 3) Debat og handling i forhold til “hidden bias” og 4) Ligeløn.

Vi har i bestyrelseslokalerne set små forbedringer, men mangler at se disse i topledelsesteams og Top 100 gruppen.

Jeg mener ikke, vi har været gode nok til at artikulere den reelle værdi, som bred diversitet giver. Diversitet er uden tvivl værdiskabende og sikre langsigtet bæredygtighed.”

Det undrer mig, at der stadig er så relativt få, der tror på den virkelige værdiskabelse ved diversitet. Der er stadig mange, der behandler dette område som en nødvendighed. Det vil sige ”bare noget vi gør for at få fred og fordi vi skal”

Og det undrer mig…

“at der stadig er så relativt få, der tror på den virkelige værdiskabelse ved diversitet. Der er stadig mange, der behandler dette område som en nødvendighed. Det vil sige ”bare noget vi gør for at få fred og fordi vi skal”

Det undrer mig også, at arbejdet med diversitet opfattes som besværligt og at vi ikke i stedet har fokus på, at de positive resultater, som den ekstra indsats giver, langt overstiger indsatsen – og at det gør dagligdagen og livet mere inspirerende.”

Løsningerne kunne være at…

“vi skal være bedre til at ændre sprogbrug væk fra at være drevet af maskuline værdier til at have en balance med feminine værdier. Jeg tænker her eksempelvis på jobinterviews, jobopslag etc. Det er samtidig vigtigt at have for øje, at det ikke er tilstrækkeligt “blot” at introducere en person med divers baggrund i en gruppe. Erfaring viser, at der skal flere til, før det ændre dynamikken i hele gruppen og reelt bliver selvforstærkende.”

Hvordan arbejder I med diversitet i din virksomhed?

“I Ørsted har vi en nøje beskrivelse af mål og handlinger, som vi har beskrevet i både vores årsrapport og i bæredygtigheds- og ESG rapporten. Vi har sat mål for andelen af kvindelige ledere, vi har gennemført undersøgelser af inklusion af diversitet og revideret vores politikker for at sikre et mere inkluderende miljø, vi har også igangsat mentorprogrammer og et inklusions-netværk og vi arbejder med skjult bias og ligeløn. Vi måler løbende på forbedringer.”

Hvordan mener du, vi kan få mere dialog om emnet diversitet?

“Jeg er ikke sikker på, at vi behøver mere dialog – det har vi haft nok af. Nu er det handling, som tæller.”

Jeg blev rigtig glad, da jeg i denne uge fandt ud af…

“Jeg bliver glad, når jeg møder rollemodeller, der selv fortæller om den modstand, de har mødt og er villig til at fortæller om de udfordringer, det har givet. Det vil sige, vi alle kan lære af og forstå de daglige udfordringer, som disse rollemodeller har oplevet og hvorledes de har løst dem. Jeg bliver omvendt skuffet, når de, der stiller op som rollemodeller siger, at de forstår problemet, men at de ikke selv har oplevet det, fordi de har kunnet løse alt. De giver ikke af sig selv.”

I denne uge har jeg oplevet en optur over..

“Jeg har i denne uge ikke oplevet en enkel specifik optur, men jeg både glædes ved og inspireres af, at vi dagligt ser eksempler på, at den brede diversitet bliver mere og mere accepteret.”

Og jeg fik en nedtur over..

“Jeg får altid en nedtur, når jeg oplever, at vi i Danmark tror, vi er så gode på dette område og ikke vil erkende, at vi rent faktisk falder tilbage sammenlignet både med lande vi gerne sammenligner os med.”

Når Coronanedlukningen er overstået er det første jeg gør….

“At holde fokus på området, men det vil jeg vove at påstå, at jeg allerede gør, da det er et vigtigt område også ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt og beviseligt har en positiv indflydelse på virksomheders resultater på den lange bane.

Jeg sender stafetten videre til

“Tina Christensen, næstforperson i 3F, som en stærk repræsentant for fagbevægelsen. Det er for mig afgørende, at vi i Danmark på tværs af erhvervslivet, fagforbundene, offentlige institutioner etc. har fælles fodslag, deler erfaringer, sætter fælles mål og har åbenhed i rapportering.

Mit spørgsmål til Tina Christensen er derfor “Hvilke praktiske erfaringer kan fagforbundene dele med erhvervslivet og hvorledes opnår vi fælles rapportering og opfølgning.”

 

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.