Sunday, 14 Jul 2024

Selvstændige og lønmodtagere sidestilles i ny dagpengereform

Foto: Pressebillede, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Foto: Pressebillede, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Den 1. oktober 2018 træder regeringens nye dagpengereform i kræft. Ændringerne betyder blandt andet, at reglerne bliver mere objektive, og at det bliver lettere at lukke en virksomhed

Af Tine Cederstrand

Ifølge beskæftigelsesministeriet fjerner den nye lov blandt andet det element af skøn, der tidligere var, når selvstændige søger om dagpenge. A-kassen skulle før vurdere, om ansøger havde drevet selvstændig virksomhed ”i et væsentligt” omfang.

I fremtiden er det ansøgers indtægt de seneste tre år, der afgør, om vedkommende er berettiget til dagpenge – på samme måde som det er gældende for lønmodtagere.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger i en pressemeddelelse:

“Alle skal have økonomisk tryghed, hvis de mister deres job, og det skal gælde uanset, hvordan de er beskæftiget. Det klassiske skel mellem lønmodtagere og selvstændige bliver stadigt mere udvandet, og det bliver dagpengereglerne nu indrettet efter.”

Mulighed for at kombinerer forskellige arbejdsformer

Netop den større ensretning af reglerne mellem lønmodtager og selvstændige er væsentlig i reformen.

I pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet beskrives det, at dagpengereformen gør op med den hidtidige skarpe og ufleksible sondring mellem selvstændige og lønmodtagere i dagpengesystemet.

Det bliver muligt at kombinere flere forskellige arbejdsformer og alligevel optjene ret til dagpenge. Selvstændige og iværksættere stilles dermed ikke dårligere end lønmodtageren, når de både driver egen virksomhed og supplerer deres indtægt fra et lønmodtagerjob. I tilkendelsen og beregningen af dagpenge vil indtægter fra begge typer af beskæftigelse kunne tælles med.

Det har hidtil ikke været muligt, fordi personen enten er blevet betragtet som lønmodtager eller som selvstændig – med det resultat, at kun beskæftigelsen fra det ene eller det andet har talt med.

 

 

 

Farvel til minimumssatsen

Hos ASE ser man også fordelene i den nye dagpengereform. Øyvind Reebirk Søltoft, jurist i ASE, har været med i forhandlingerne af den nye reform. Han fremhæver fordelen ved, at det nu er muligt for den selvstændige selv at beregne, om hun er berettiget til dagpenge.

Samtidigt beskriver Øyvind Reebirk Søltoft, at reformen er et farvel til minimumssatsen. Det betyder, at de iværksættere der ikke har kunnet skaffe et overskud og udbetalt løn til sig selv i deres virksomhed de seneste tre år, ikke har optjent retten til dagpenge.

Det gælder uanset, hvor meget de har arbejdet.

Princippet for den nye reform er, at indtægter, der er betalt skat af, danner grundlaget for, om man er berettiget til dagpenge og for beregning af dagpengesatsen. Man kan dermed forsikre sin indtægt, og forsikringen kan komme til udbetaling, når indtægten forsvinder.

Mindre bureaukrati ved lukning af virksomhed

Med den nye reform bliver det samtidig lettere at lukke sin virksomhed og begynde at modtage dagpenge. Hvis det er nødvendigt at lukke sin virksomhed og melde sig ledig, kan det fremover ske ved at lukke sit CVR nummer på virk.dk, og erklære at virksomheden er lukket.

Tidligere skulle man samtidig afvikle lokaler og aktiver i virksomheden, samt lukke internetdomæner med mere. Denne ændring betyder at vejen mod dagpengene, blive mindre tung rent administrativt for de cirka 32000 virksomheder der ifølge Danmarks Statistik hvert år lukker.

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.