Tuesday, 18 Jun 2024

Erhvervslivet overser nydanske kvinder, mener folketingsmedlem

Folketingsmedlem og økonom Samira Nawa foran Christiansborg, hvor hun i dag arbejder for at skabe et samfund baseret på medborgerskab, medmenneskelighed og demokratiske værdier.
Foto: Aske Ejby
Folketingsmedlem og økonom Samira Nawa foran Christiansborg, hvor hun i dag arbejder for at skabe et samfund baseret på medborgerskab, medmenneskelighed og demokratiske værdier. Foto: Aske Ejby

Ligestillingsordfører for Radikale Venstre Samira Nawa arbejder for at styrke mangfoldigheden i Danmark. Hun mener, at især det danske erhvervsliv overser kvinder med minoritetetnisk baggrund. Det er på tide, at nydanske kvinder kommer i kikkerten hos arbejdsgiverne, og vi kommer fordommene til livs, lyder det fra politikeren

Af Anna Jankovic

Samira Nawa er uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet, og hun er ikke alene i statistikken, når det gælder nydanske kvinder med lange uddannelser.

Tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at blandt de 25-39-årige indvandrer- og efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse har henholdsvis 61 procent og 65 procent fuldført en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse, mens de tilsvarende tal kun er 44 procent og 46 procent for mændene.

Siden Samira Nawa var 13 år gammel, har hun vidst, at hun ville uddanne sig og, at hun en dag ville have sin daglige gang på Borgens gange.

”Jeg har altid gerne vil gerne ændre noget og være repræsentant for dem, der ikke selv kan løfte deres stemme”, siger hun.

Som 15-årig, meldte Samira Nawa sig ind i Radikal ungdom og vidste, at en politisk karriere var vejen frem, hvis hun ville ændre noget indenfor ligestillingspolitik.

Mange kvinder med minoritetetnisk baggrund har lange uddannelser og ambitioner, fortæller den 32-årige politiker fra Radikale Venstre.

”Der er et behov for, at nogen tør sige det højt. Så uanset hvad din baggrund eller køn er, kan du godt noget mere. Du må godt selv tro på, at du kan, selvom andre ikke gør. Det skal ikke være en hindring at komme fra et hjem med etnisk minoritetsbaggrund eller at være kvinde”, siger Samira Nawa.

Derfor vil politikeren gerne nuancere den nydanske kvindekamp. Især den til erhvervslivet og til de mange mænd, der sidder på topposter og skal rekruttere nye ledere.

”De må gerne se på kvinder, og meget gerne brune kvinder, som nogle der har ambitioner og som kompetente kandidater til stillingerne”, siger Samira Nawa.

Det er en ond cirkel, hvis potentielle arbejdsgivere og chefer ikke kan se det talent, der findes blandt de veluddannede nydanske kvinder, men kun ser kvinder, der sikkert skal have mange børn, gå hjemme og nok også skal røre i gryderne en dag, lyder det fra Samira Nawa.

Læs også artiklen ‘Integrationsdebat: Vi sidder fast i samtalen’.

Nydanske kvinder skal kæmpe hårdere for at få en chance

I forhold til ledelsesposterne i erhvervslivet, erkender Samira Nawa, at man er begyndt at se flere kvinder. Men der er alt for få nydanske kvinder.

”Da jeg blev ligestillingsordfører for mit parti, mærkede jeg med det samme, at jeg var alene derude – som hende med minoritetsbaggrunden og jeg kunne se i debatten, at ingen italesætter det”, siger Samira Nawa og fortsætter:

”Diversitet handler også om den mangfoldighed, der ligger i ens etnicitet og religion. Det handler ikke kun om ligeløn, barsel og måltal, så vi kan løfte flere kvinder ind. Men det blev ikke nævnt, før jeg nævnte, at der også var en gylden mulighed for at løfte kvinder med etnisk baggrund ind samtidigt. For jeg tror, at nydanske kvinder skal kæmpe endnu hårdere for at få chancen i erhvervslivet”.

“Mangfoldighed gør ikke blot vores erhvervsliv rigere, men hele vores samfund”, siger Samira Nawa på det sociale medie Twitter. Man kan også følge hende på både Instagram og Facebook. Foto: Flemming Leitorp

Arbejdsgiverne er usikre overfor nydanske kvinder

Dansk Erhverv mener ikke, at nydanske kvinder bliver overset, men erkender, at der er et problem, og at det kan skyldes usikkerhed hos arbejdsgiverne.

”Det er vores indtryk, at arbejdsgivere generelt gerne vil ansætte ansøgere af anden etnisk baggrund”, siger CSR-chef hos Dansk Erhverv Malene Thiele.

Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv mener ikke, at problemet er så stort.

Ud fra den forskning og de analyser, han har set på området, er der ikke noget, der tyder på, at erhvervslivet ikke ønsker at rekruttere veluddannede kvinder med anden etnisk baggrund.

Til gængæld er Peter Halkjær enig i, at det godt kan tage længere tid at lande et job, for ansøgere med anden etnisk baggrund, men at det handler om usikkerhed fra arbejdsgiverne, og ikke om etnicitet.

”Man skal afmystificere, hvem man selv er, når man søger en stilling. Nogle arbejdsgivere kan være bekymret for, om de skal tage særlige hensyn i forhold til medarbejderen, som for eksempel at stille et bederum til rådighed, eller tage særlige hensyn i forhold til beklædning og sprog”, siger arbejdsmarkedschefen.

Han mener, at jo flere arbejdsgivere, der gør sig nogle positive erfaringer og opdager, at det ikke er så ’farligt’ at have en medarbejder ansat af anden etnisk herkomst, så vil det problem også forsvinde helt af sig selv.

Samira Nawa mener, at da man hverken kan løbe fra sit køn eller etnicitet, skal der være mere plads til de nydanske kvinder i alle sammenhæng og ikke sættes labels på dem. De skal kunne føle sig frie. Det har hun selv oplevet mere og mere i takt med, at hun er blevet politiker på Christiansborg.

Tårevældet oplevelse at blive valgt på faglighed fremfor etnicitet

”Jeg blev inviteret til at deltage i tv-programmet Deadline på Danmarks Radio. Jeg synes, det er verdens fedeste program. Jeg er økonom og nørd og elsker de samfundsanalyser, programmet ofte præsenterer.
Jeg blev inviteret, fordi jeg er beskæftigelsesordfører og skulle forholde mig til en rapport, om hvordan privatforbruget er faldet i Danmark og Sverige under coronakrisen”. siger Samira Nawa.

Og hun fortæller, at det ikke blev nævnet en eneste gang, at hun havde afghansk baggrund.

“Hul i det. Hul i om det var en kvinde, der sad fra Radikale Venstre og endda med minoritetsbaggrund. Jeg var så fri i det interview. Fri af de labels, som jeg normalt ikke kan komme ud af”.

Og sådan bør det være, siger den unge politiker. Samira Nawa har prøvet det et par gange, så oplevelsen er ikke længere så stor.

Men første gang hun kun blev målt ud fra sin faglighed som beskæftigelsesordfører og økonom, så var det så stor en befrielse, at glædestårerne trillede ned af kinderne på hende.

Det havde hun aldrig prøvet før. Den afghanske baggrund blev tidligere altid nævnt i forbindelse med hendes navn i medierne.

”Målet er, at man en dag ikke bliver defineret ud fra sin etnicitet eller køn, men ud fra sin faglighed”, siger Samira Nawa.

Læs også ‘Ny podcast slår et slag for den nydanske kvinde’.

Mangfoldighed styrker

Tilbage i Dansk Erhverv fortæller CSR-chef Malene Thiele, at Dansk Erhverv har udgivet pjecen Gode råd om diversitet, der giver gode råd til, hvordan virksomheder kan arbejde på at fremme særligt kønsdiversiteten i virksomheden, herunder i de ledende stillinger.

”Vi kan ikke slippe af med bias. Men ved at blive bevidste om, at de findes, kan vi minimere deres påvirkning på vores adfærd og beslutninger. For at håndtere de ubevidste fordomme i virksomheder, kan man for eksempel overveje at anonymisere navnene ved den første vurdering af ansøgning og CV i forbindelse med rekruttering. Det anbefaler Dansk Erhverv blandt andet sine medlemmer”, siger Malene Thiele.

Samira Nawa vil arbejde for en inkluderende politik, hvor ingen mennesker diskrimineres.

Hun synes, at Danmark skal være et land, der kan rumme alle sine borgere. Et samfund, hvor mennesker med forskellig hudfarve, kultur, sprog, religiøs og seksuel orientering kan mødes, er et stærkt samfund.

”Diversitet er en styrke – også i erhvervslivet”, siger Samira Nawa.

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.