Friday, 29 Sep 2023

Ny podcast slår et slag for den nydanske kvindekamp

Ellie Jokar (skuespiller, rapper, komiker, iværksætter) og Samira Nawa (folketingsmedlem og ligestillingsordfører for Radikale Venstre) inviterer hver mandag lyttere med til en uformel debat og samtale om blandt andet ligestilling og feminisme for nydanske kvinder. Om identitetskrise, drømme, håb og ambitioner. Lyt med hver mandag. Episoderne bliver optaget i Ellie Jokars café i Kattesundet i indre København. Foto: Henrik Nørbach
Ellie Jokar (skuespiller, rapper, komiker, iværksætter) og Samira Nawa (folketingsmedlem og ligestillingsordfører for Radikale Venstre) inviterer hver mandag lyttere med til en uformel debat og samtale om blandt andet ligestilling og feminisme for nydanske kvinder. Om identitetskrise, drømme, håb og ambitioner. Lyt med hver mandag. Episoderne bliver optaget i Ellie Jokars café i Kattesundet i indre København. Foto: Henrik Nørbach

To kvinder vil slå et slag for den nydanske kvindekamp gennem podcasten ’Det Batter med Samira & Ellie’. En kamp, der ofte mødes med fordomme om undertrykkelse og social kontrol. Man er hverken mønsterbryder eller et offer, fordi man har en anden etnisk baggrund. Alle skal være ligeværdige i det danske samfund og ikke dømmes eller vurderes ud fra etnicitet

Af Anna Jankovic

”Hej Ellie”. ”Hej Samira”, sådan lyder indledningen altid i den nye podcast ’Det Batter med Samira & Ellie’. En podcast, som indtil videre tæller fem afsnit, og italesætter den nydanske kvindekamp – eller ’den brune kvindekamp’, som kvinderne bag podcasten også kalder det.

Og kvinderne bag podcasten er folketingsmedlem Samira Nawa og multikunstner og iværksætter Ellie Jokar. De har netop afsluttet dagens optagelse af deres seneste episode i podcastserien, som denne mandag blandt andet har fokuseret på, om det er nemmere at vælge en partner med samme baggrund som en selv, fordi der måske er en bedre forståelse for de uskrevne regler og normer.


Temaerne gennem de sidste fem podcast er alle relevante i den nydanske kvindekamp. For som nydansk kvinde står man ofte med et ben i hver lejr. Den danske og den etniske og kæmper dermed to kvindekampe.

”Hele debatten om kvinder, feminisme og øremærket barsel til fædre fylder rigtig meget, men vi savner en nuancering i kvindekampen. ‘De brune stemmer’ mangler i debatten”, siger Samira Nawa.

Og når de to kvinder sidder bag mikrofonen, taler de frit fra leveren. Politikerhatten og kunstnerhatten er taget af.

”Vi ønsker at skabe en platform, hvor man også kan høre den nydanske kvindes stemme. For selvom Samira og jeg kommer fra den samme baggrund og trosretning, så er vi helt forskellige. Både politisk og menneskeligt. Vi taler uden filter. Vi siger tingene, som vi ser dem. Vi er ikke eksperter. Men vi er mennesker, der står med et ben i hver lejr og kan dele ud af vores erfaringer på den måde.”, siger Ellie Jokar.

Og der er, ifølge de to kvinder, en udbredt forståelse af, at kvinder med etnisk minoritetsbaggrund ofte skal kæmpe sig fri af undertrykkelse og social kontrol.

Lyt til podcasten ’Det Batter med Samira & Ellie’ her.

Vi er hverken mønsterbrydere eller underlagt social kontrol

”Min mor er overlæge og min far har en Ph.D. fra DTU. Hvis jeg har brudt noget mønster, så er det nedad. Og en mønsterbryder er altid en, der kommer fra en familie, hvor forældrene er ufaglærte eller måske endda analfabeter”, siger Samira Nawa.

Der er fortællingen om, at man skal bryde ud af det negative, af den sociale kontrol og være mønsterbryder. Og Samira Nawa fortæller, at hun et utal af gange er omtalt som en mønsterbryder, selvom hun ikke selv synes, at hun har brudt nogle mønstre. Og det gælder rigtig mange andre kvinder med minoritetetnisk baggrund.

”Vi er ikke mønsterbrydere, vi klarer os bare normalt. Så hav de samme forventninger til mig, som du har til mine hvide danske søstre. Tro ikke, at jeg har gjort det rigtig godt, bare fordi jeg har en afghansk baggrund”, siger den 32-årige politiker fra Radikale Venstre.

Og Ellie Jokar tilføjer, at hun aldrig har brudt sig om labels – eller at blive puttet i en kasse, der skal definere, om hun er nydansk, iraner, dansk, kvinde eller brun. Det tænkte hun ikke selv over, før hun blev konfronteret med det i medierne.

”De unge i dag har to valg, de kan identificere sig ud fra. Er du præmieperker eller er du ekstremist/terrorist? Hvad med alle os i midten? Bindestregsdanskere, som Samira kalder dem og gråzone-børn, som jeg selv foretrækker det”, spørger Ellie Jokar.

”Det er os med en fod i hver lejr. Vi bliver overset. Og det er os, det ’går ud over’. Det er her størstedelen befinder sig. Men de er ikke interessante. For medierne vil kun tale om ekstremerne”, siger den 40-årige kunstner.

Og problemet er, ifølge kvinderne bag podcasten, at samfundet taler om nydanske kvinder, men ikke med dem.

”Vi omtaler dem blot, og stigmatiserer dem for at være undertrykt eller under social kontrol. Når en som Samira bliver valgt ind i Folketinget, så ’gør brune kvinder det godt’. Så er de ikke interessante at tale om. Man vil ikke bruge deres historie, og bruge dem som rollemodeller. Fordi man tænker, at hun ikke har nok problemer derhjemme og ikke passer ind i de labels, rammer og kasser, som de sidste 20 år er bygget op omkring den brune kvinde”, siger Ellie Jokar.

Og begge kvinder understreger, at de ikke ønsker at negligere den kvindekamp, der allerede findes og foregår i forhold til tvang og social kontrol. Det er bestemt også en vigtig kamp. Men det er ikke en kamp, der er relevant for alle.

”For bliver vi sat i den bås, så har vi allerede levet vores fulde potentiale og kan ligeså godt lægge os i graven”, siger Samira Nawa.

Læs mere om Samira Nawa her.

Du kan blive lige, hvad du vil

Målet eller drømmen for kvinderne bag podcasten er, at man en dag ikke bliver defineret ud fra sin etnicitet eller køn.

”I denne podcast er vi selvfølgelig meget bevidste om vores baggrund og køn, og vi italesætter det. Fordi det er vigtigt, at det både bliver debatteret og nuanceret”, siger Elle Jokar.

Historierne skal fortælles, fordi de giver nuancerne til begge miljøer. Både til majoritetsmiljøet, men også til minoritetsmiljøet.

”Lad være med at tro, at vi alle sammen er ens og en stor pærevælling. Lad være med at tro, at vi alle sammen kommer af det samme. Og samtidigt også pege ind til minoritetsmiljøet og sige, lad være med at tro, at det eneste du kan blive er hjemmegående husmor med tørklæde. Du kan blive lige, hvad du vil! Også hjemmegående husmor med tørklæde, men du kan også noget andet. Du skal bare følge dine egne drømme”, siger Samira Nawa.

Og podcasten ”Det batter” kan noget, mener begge kvinder, fordi de sidder to kvinder sammen med samme minoritetsbaggrund, men er vidt forskellige og er både enige og uenige. Og det lægger de ikke skjul på. Men trods forskelligheden ønsker de at løfte hinanden. De har fået meget positive tilbagemeldinger fra lytterne.

Læs mere om Ellie Jokar her.

Podcasten skal rykke ved tankegangen

Ambitionen med podcasten er ikke at skræmme andre kvinder væk. Det er ikke kun en podcast til kvinder med minoritetetnisk baggrund. Det er også en podcast for etnisk danske kvinder. Og mænd for den sags skyld. Der er mange, der vil få noget ud af at lytte med er Samira Nawa og Ellie Jokar overbeviste om.

Podcasten handler også om at have nogen at spejle sig i.

”Vi får en kæmpe tak og mange skriver, at det var lige det, der manglede. Mange mangler nogen at kunne spejle sig i. De sidder derude og har brug for, at nogen italesætter ’gråzonen’. Og sætter stigmatiseringen af brune kvinder på dagsordenen”, siger Ellie Jokar.

Det giver kvinderne en stor motivation for at fortsætte, og der er masser af emner i kufferten. Desuden får de to podcastere mange forslag fra lyttere hver uge. Det de har sået nu, kan måske inspirere andre. Og de vil meget gerne være med til at starte ændringen, så andre kan fortsætte med en anden vinkel til emnerne eller et helt andet set-up. Uanset, vil de gerne være med til at så et frø, der kan blomstre.

”Det nye Danmark er vel, at vi alle er inkluderede i samfundet, og at det ikke er et spørgsmål længere, men en selvfølge”, siger Ellie Jokar. Samira Nawa er helt enig.

Begge kvinder håber, at de kan bruge deres stemmer aktivt til at fremme den nydanske kvindekamp.

”Jeg har en mening, lige indtil jeg ændrer den”, siger Ellie Jokar. Og det fortæller hun, at hun kan gøre i løbet af en samtale mellem to mennesker. Hun lærer måske noget nyt, efter at have lyttet til personen, der gør, at hun ændrer mening. Og det samme håber hun, at de kan opnå med podcasten.

Lytteren skal med podcasten kunne selvreflektere, måske ændre holdning eller kunne spejle sig i andres fortællinger og meninger.

”Vi har ikke nogen slutdato på vores podcast, vi har bare en aftale om, at vi fortsætter så længe, det er sjovt. Vi ved ikke, hvor det bærer os hen. Men lige nu synes vi begge to, at det er ret fedt. Og medierne har slået hul på, at der også er andre, der synes, at det er interessant. Men allervigtigst, har vi fået mange tilbagemeldinger fra kvinder og unge piger, som kan spejle sig i vores emner og debatter”, siger Samira Nawa.

Emnerne til fremtidige afsnit i podcasten er mange, og Samira Nawa og Ellie Jokar har ikke talt færdigt endnu.

 

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.