Tuesday, 18 Jun 2024

Arbejdende forældre: et case study i diversitet, inklusion og fleksibilitet

Foto Lisbeth

Corona-nedlukningen har øget kravet om fleksibilitet for alle medarbejdere. Samtidig er virtuelle og fysiske møder næsten sidestillet i anseelse og outputkvalitet. Den øgede efterspørgsel efter fleksibilitet kræver både øget forventningsafstemning mellem medarbejder og chef og nye standarder for mødedisciplinen. Det er nogle af de konklusioner, vi har trukket ud af et case study, vi gennemførte ved udgangen af nedlukningen. Vi fokuserede på erfaringer fra de hjemmearbejdende forældres udfordringer, men endte med konklusioner, der nåede langt bredere end det.

Af Lisbeth Odgaard Madsen, stifter af Potential Company

Da Corona lukkede Danmark ned, var en af de befolkningsgrupper, der umiddelbart virkede mest pressede, forældrene. De skulle nu pludselig være både medarbejdere og fuldtidsbørnepassere hjemmefra. Jeg kunne se, at forældrene selv var udfordrede, og at mange virksomheder også tænkte sig godt om i forhold til, hvordan de skulle håndtere situationen.

Da temaet ”working parents” er et af de Diversitets & Inklusions-temaer, vi fokuserer på, igangsatte vi i Potential Company hurtigt et case study. Vi ønskede at redegøre for, hvad erfaringerne var, og hvad man kunne lære af en tid, hvor alle konventioner var ude af deres normale drift. Vi spurgte en række danske virksomheder om deres erfaringer og refleksioner omkring temaet. Samtidig samarbejdede vi med NGO’en “Forældre på Arbejde” og igangsatte en spørgeskemaundersøgelse. I undersøgelsen spurgte vi en række arbejdende forældre om deres oplevelser af nedlukningen.

Her er uddrag af, hvad vi fik ud af vores undersøgelser:

Life navigation (no surprise) aldrig været mere oppe i tiden. Men der er forskel på folks præferencer for typen af navigation, og det bliver arbejdspladserne nødt til at imødekomme. Nogle medarbejdere har i nedlukningsperioden været max stressede af, at de eksisterende grænser mellem arbejde og privatliv har været udtværet (dem kalder vi separatorerne). Mens andre (integratorerne) aldrig har haft det bedre end nu, hvor man har været sat fri til selv navigere ud og ind af arbejds- og familieliv. De bedste arbejdspladser skaber rum for begge dele i fremtiden.

Chefer kan knække over

Det betyder også, at fleksibilitet er kommet for at blive. Og det gavner både medarbejderne og deres arbejdsplads, på både kort og lang sigt. Men det kræver nye ledelsesstandarder. For der er behov for mere 1-til-1 forventningsafstemning mellem leder og medarbejder, når fleksibiliteten skal tilpasses den enkelte. Hvis medarbejderne pludselig er på, på forskellige tider af døgnet, bliver chefen nødt til at have et sæt regler for, hvornår han/hun er tilgængelig.

Ellers knækker han eller hun over.

Kvalitetsmøder er nu også virtuelle

Som et resultat af fleksibilitetens sejrsgang på de fleste arbejdspladser er der også sket det, at virtuelle og fysiske møder nu næsten er sidestillet i forhold til mødekvalitet og output. Og det giver blandt andet arbejdende forældre en mulighed for at gøre sig gældende på tidspunkter, der før var no-go, når der også skulle hentes og laves aftensmad til poderne.

Men det kræver, at man sætter nye standarder for, hvordan møder gennemføres. For der gælder ikke de samme uskrevne regler i et fysisk møde som i et virtuelt. Og når de to mødeformer kombineres, kræver det endnu mere af mødelederen.

Den sidste hovedkonklusion er i virkeligheden den, der ender med at ramme alle de øvrige ind. Selvom vi i en anden undersøgelse i samarbejde med Innovator Q også afdækkede, at det muligvis fortsat er kvinderne, der har trukket et stort familielæs under Corona nedlukningen, har fædrene også taget et kæmpe leap. Det vil kunne mærkes og udbygges i den kommende tid.

Fædre efterspørger mere tid med deres børn

For meget tyder på, at mændene vil begynde at efterspørge de samme arbejde/familie-løsninger, som kvinderne traditionelt har gjort. Life navigation, fleksibilitet og behov for virtuel tilgang til møder vil nu efter Corona nedlukningen i højere grad ikke kun være tilbud, som kvinder vil benytte sig af. Mændene er komme med på bølgen, og det er nyt! Inklusiv diverse negative karrierekonsekvenser.

Det sætter en helt ny, mere jævn spilleplade for hele kønsdiversitetsagendaen i den kommende tid.
Det og meget andet har Corona-nedlukningen lært os. Vores samlede casestudy, der fortæller meget mere om vores indsigter, er netop udgivet. Vi håber, at alle de indsamlede erfaringer vil inspirere de mange virksomheder, der er i gang med at skabe fremtidens inkluderende arbejdsplads. For mænd såvel som kvinder.

Læs hele rapporten her.

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.