Tuesday, 18 Jun 2024
Koda

I december 2020 udarbejdede Koda for første gang en kønsstatistik. Her opgjorde de indtjeningen fra Koda hos de danske musikskabere fordelt på køn.

Vi har her gengivet de vigtigste konklusioner.

19 % af Kodas medlemmer er kvinder, men kun 10% af udbetalingerne gik til kvinder 2019.

Det gælder selvom adgangskravet til et medlemsskab af Koda er det samme uanset køn eller kønsidentitet.

Samtidig er de fordelingsnøgler, som Koda udbetaler efter, er ens for alle uanset køn eller kønsidentitet. Hvis for eksempel en kvinde får spillet et nummer i tre minutter på DR’s P3, får hun udbetalt det samme som en mand, der får spillet et nummer i tre minutter på DR’s P3. Og sådan gælder det for alle Kodas udbetalingsområder.

For de nyere medlemmer, som har været med fra 2015 eller senere, ser det lidt bedre ud. Her er der 22% af medlemmerne som er kvinder og de modtager 15% af udbetalingerne.

Kigger man til gengæld på gruppen med de højeste indtægter, så er forskellen mere markant. Ud af de 118 medlemmer, som modtog mere end 400.000 kroner i 2019, var blot ni kvinder. Det svarer til, at kvinderne modtog seks procent af det samlede udbetalingsbeløb i den højeste indtægtsgruppe.

Udbetalingerne opdeles i forskellige udbetalingsområder. Nedenfor er fordelingen mellem mænd og kvinder på de fem største områder vist. De fem områder dækker samlet set 81% af udbetalingerne. 

Kvinders andel af udbetalinger er faldet med 20%

Det er desværre ikke gået frem ad for kvinderne over de seneste år. Kodas kønsstatistik indeholder data tilbage fra 2010, og de viser et fald i udbetalingerne på 20%.

Når man ser på udviklingen i kvindernes andel af det samlede udbetalingsbeløb i 2010’erne, toppede kvindernes andel af det samlede udbetalingsløb i 2012 med 12,4 procent. Siden da er kvindernes andel faldet med 20 procent til 9,9 procent i 2019.

Ingen umiddelbar forklaring

Koda har ikke nogen forklaring på den store kønsmæssige ubalance i udbetalingerne, og Kodas bestyrelsesformand Niels Tønholdt peger på, at der er behov for mere viden. 

“Kodas data siger ikke noget om årsagerne til, at tingene ser ud, som de gør, men forhåbentlig kan de bidrage til behovet for at få det afdækket.” siger Niels Tønholdt, der også peger på at vi går glip af potentiale og talent:

“Disse tal afspejler på ingen måde det omgivende samfund, og vi går glip af et umådelig stort potentiale og en masse talent, som kunne gavne udviklingen og konkurrencen i hele den danske musikbranche”

Vi går glip af et umådelig stort potentiale og en masse talent

Niels Tønholdt, bestyrelsesformand Koda

Læs også artiklen om det prisbelønnede danske koncertformat HUN SOLO, der er med til at skubbe til kønsbalancen i musikbranchen.

Se hele rapporten fra Koda her.

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.