Tuesday, 18 Jun 2024

Innovator Q-stafet: Hvad betyder diversitet med Trine Andersen fra FermLiving

Trine Andersen_FermLiving_stafet

Innovator Q-stafetten er nået frem til Trine Andersen, grundlægger og kreativ direktør i ferm LIVING, og hun skal svare på følgende spørgsmål, som kommer fra Janni Villadsen, program og udviklingsdirektør for Heartland: 

Hvordan arbejder I med diversitet i designbranchen?

“Jeg har svært ved at udtale mig på vegne af hele branchen, da jeg ikke har stor viden om vores branche-kollegers strategier på området. Men som beskuer, der kigger udefra og ind på branchen, så ser jeg på en branche, der umiddelbart er repræsenteret af et relativ mangfoldigt persongalleri af kvinder og mænd, unge/upcoming brands og designere, og de etablerede med en stor designarv.

Jeg oplever ikke, at der diskrimineres på baggrund af alder, seksualitet, nationalitet. Når det så er sagt, så kan jeg betvivle om designbranchens kunder og interessenter opfatter os som værende ligeså rummelige, som vi ser os selv.

Jeg gætter på, at branchen, for nogle, kan virke elitær og ikke så mangfoldig og rummelig som man kunne ønske sig. Der sidder sikkert nogen derude, som ønsker sig at blive “inviteret indenfor”.

Der er højst sandsynligt talent, der ikke får mulighed for at vise, hvad de kan. Nåleøjet ind i branchen er relativt smalt. Med mindre du har virkelig stærke kort på hånden fra start i form af eksempelvis uddannelsesmæssig baggrund eller netværk.

Her bærer vi som virksomheder et ansvar, som vi kan blive bedre til at løfte.”

Læs længere nede, hvordan de arbejder med diversitet i ferm LIVING.

Den største udfordring i forhold til diversitet i erhvervslivet lige nu er…

“Der er efterhånden stor fokus på ligestilling og diversitet i mange, især større, virksomheder. Det er ofte dem, der går forrest, fordi de har flest ressourcer.

Her er det mit indtryk, at der blandt andet er fokus på at få flere kvinder med i topledelsen, men jeg tror ikke altid det behov udspringer af reelle hensigter, og det er dér, jeg ser en udfordring.

Jeg fornemmer, at der er et element af at “det skal eller bør man”, hvis man som virksomhed vil følge med udviklingen og anses som værende en professionel og moderne virksomhed.

Men det er jo ikke derfor, der skal sidde kvinder i topledelsen.

Kvinderne skal være der (red. i toppen) af de rette årsager. På grund af deres kompetencer, værdier og bidrag til virksomhedens udvikling,- ikke på grund af deres køn.

Vi er uden tvivl på vej, men nogle steder udspringer det af en overfladisk handling, der besluttes på baggrund af nogle udefrakommende forventninger, frem for et forankret ønske og tro på at det skaber merværdi for virksomheden og kulturen.

Personligt har jeg flere gange oplevet at være inviteret til forskellige fora, hvor jeg havde følelsen af at mit køn var den eneste grund til, jeg var med.”

Og det undrer mig når…

“Vi virksomheder glamouriserer det perfekte i vores visuelle kommunikation. Det kan vi være tilbøjelige til i vores branche og eksempelvis i modebranchen, hvor vi til stadighed og i vid udstrækning tager afsæt i “det perfekte”.

Mennesker er ikke perfekte. Ikke alle kvinder er høje, slanke kvinder på samme alder og med samme hudfarve.

Rigtige hjem er heller ikke perfekte. De står ikke kun som snorlige, nymalede, velindrettede kasser med pudsede ruder. I virkeligheden (håber jeg) er der rod i hjørnerne, krea-ting fra børnehaven, arvestykker der ikke lige passer ind osv.

Det er alt det tilfældige og uorganiserede sammensat med det nøje kuraterede, der gør det til et rigtigt hjem.”

Løsningerne kunne være at…

“At vi tør være mere ærlige og realistiske i den måde, vi kommunikerer på, både verbalt og visuelt. At vi, når vi er sammen, ikke kun idealiserer det perfekte (det skal der bestemt være plads til), men at vi også husker at anerkende værdien af det uperfekte og naturlige – det sunde og rummelige.

Hvordan arbejder I med diversitet din virksomhed?

“I ferm LIVING arbejder vi med diversitet på flere fronter. I første omgang har det handlet om at få øje på problematikkerne og forstå, at vi også har udfordringer og forbedringspotentiale.

Fx på vores hovedkontor her i København er vi ca. 85% kvinder. Man kan hævde, at vi er diskriminerende med modsat fortegn af, hvad man normalt forbinder med kønsdiskriminering. Vores ansættelseskriterie er, at vi ansætter efter kompetencer. Ikke hverken efter køn, alder, seksualitet eller etnicitet.

Med det sagt skal jeg jo så passe på ikke, at få det til at lyde som om, at vi hos ferm LIVING vurderer, at kvinder er mere kompetente end mænd, når vi er så kraftigt overrepræsenteret af kvinder…

Det hænger sammen med, at der er flere kvinder end mænd, der interesserer sig for processen med at skabe hjem og arbejde med indretning og design. Det du har en passion for, er heldigvis også ofte det, du er bedst til. Og ofte det du bruger som din karrierevej.

Der er en udvikling hen imod, at indretning bliver en mere kønsneutral interesse. Så jeg forventer, at vi stille og roligt kan balancere kønssammensætningen i vores ansatte over tid.

Vi tilstræber og anerkender værdien i at have mangfoldighed i alder, politisk overbevisning, etnicitet og kvalifikationer. Vi er overbeviste om, at mangfoldighed gør os mere fordomsfrie og forstærker følelsen af samhørighed og øger trivslen.

Vi gør os umage med at kommunikere i en tone, som er inkluderende og inspirerende ikke værende elitær men i øjenhøjde.

Vi arbejder derudover med diversitet som en del af vores “Sustainability Strategy”, som er under udarbejdelse. Den indeholder blandt andet en CSR-politik, som beskriver vores værdisæt og syn på diversitet.

Og så rækker vores forpligtigelse også ud over os selv som virksomhed. Det er vigtigt, at vi engagerer os i vores producenters forhold og sikrer, at vi har et afstemt værdisæt med dem.

En certificering som Business Social Compliance Initiative (BSCI) er et eksempel på et vigtigt værktøj, vi bruger i samarbejdet med mange af vores producenter. BSCI bygger på en række principper og forbyder blandt andet børnearbejde, tvangsarbejde og korruption og stiller krav om sikkerhed og rimelig arbejdstid.

Vi har i vores leverandørportefølje nogen, der arbejder særdeles aktivt lokalt med “women empowerment program”. Et andet eksempel er en leverandør i Indien. De har en bus, som hver morgen og aften henter og afleverer kvinder fra oplandet. Kvinder der ellers ikke ville have mulighed for at tage et arbejde.

Så det er altså et arbejde, der foregår i mange lag og i mange led. Derfor er det vigtigt, at det er et emne vi har fokus på at udvikle positivt år for år.”

Hvordan mener du, vi kan få mere dialog om emnet diversitet?

“Det er et stor fælles ansvar, der involverer os alle – en bevægelse mod en anden måde at tænke på. Det er en dialog, som vi både skal tage hen over middagsbordene, politisk og ude i erhvervslivet.

Som virksomhed mener jeg, vi kan være med til at øge dialogen ved at inkludere det som en del af virksomhedens strategi. Vi skal sikre, at dialogen er på dagsordenen, og det starter i mange virksomheder i bestyrelseslokalet. Det er et ansvar, vi må påtage os i forbindelse med vores bæredygtighedsstrategi.”

Jeg blev rigtig glad, da jeg i denne uge fandt ud af, at…

“..det var Kvindernes Internationale Kampdag i går, mandag d. 8. marts. Det er vigtigt, at vi har fokus på at skabe lige muligheder for piger og drenge verden over. På den både er vi med til at sikre, at piger vokser op med bedre muligheder for at blive stærke og økonomisk uafhængige kvinder.”

Og jeg fik en nedtur over,

“At jeg skulle skrabe frost af bilen igen. Nu er det marts og det må godt blive forår…”

Når Coronanedlukningen er overstået, er det første jeg gør, at….

“Ud over at jeg vil gå rundt og kramme på folk, så vil jeg rejse væk. Jeg savner at rejse, og jeg mangler det konstante input fra omverden. Jeg længes efter at blive inspireret af den diversitet, jeg oplever når jeg rejser.”

Jeg sender IQ-stafetten videre til..

“Jeg vil gerne sende IQ-stafetten videre til Kristina May Pries, administrerende direktør og partner i det strategiske designstudie AM Copenhagen. Jeg vil gerne høre Kristina, om hun har nogle eksempler på, hvordan de arbejder med diversitet, når de rådgiver kunder om deres brandidentitet?”

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.