Sunday, 10 Dec 2023

“Håndhygiejne – en vigtig detalje med kønnet slagside”

Statens Serum Institut anslår at ca. 3.000 danskere dør årligt som følge af hospitalserhvervede infektioner. Infektioner med årsag i dårlig håndhygiejne giver omkring en mio. sygedage om året og koster det danske samfund ca. fire mia. kr. i sygedagpenge. En undersøgelse fra USA slår fast, at der er forskel på hvordan mænd og kvinder vasker hænder. Foto: Pexels
Statens Serum Institut anslår at ca. 3.000 danskere dør årligt som følge af hospitalserhvervede infektioner. Infektioner med årsag i dårlig håndhygiejne giver omkring en mio. sygedage om året og koster det danske samfund ca. fire mia. kr. i sygedagpenge. En undersøgelse fra USA slår fast, at der er forskel på hvordan mænd og kvinder vasker hænder. Foto: Pexels

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

 

I dag er det international håndhygiejnedag, og i coronatid er det blevet tydeligt for alle, at håndvask er et afgørende element i bekæmpelse af smittespredning. Forskning fra udlandet viser, at kvinder har en bedre håndhygiejne end mænd. I Danmark mangler vi viden netop om, der kan være en kønnet slagside. Men vi kan konstatere, at der er en overvægt af mænd, som dør med coronavirus. Skal vi stille kønnene ens ved at behandle kønnene forskelligt?

Af Maj-Britt Kjær Sørensen

Igen og igen bliver vi mindet om vigtigheden af at vaske hænder. Specielt i denne tid, hvor vi kæmper mod coronavirus og især effekten på de små børn er i fokus pga. den hyppige håndvask i skolerne. Opretholdes en god håndhygiejne i disse dage ikke, kan vi simpelthen risikere at dø af den florerende virus.

Men – hvordan ser det egentlig ud med håndhygiejnen? Er vi faktisk så dårlige til at vaske hænder? Ja – undersøgelser viser, at det generelt ikke går så godt med at vaske hænder – og alt tyder på, at mændene har langt sværere ved at holde håndhygiejnen på et acceptabelt niveau. Overraskende nok gør det sig også gældende inden for sundhedsvæsenet. Her viser det sig nemlig også, at mænd i snit er dårligere til at vaske hænder end kvinder. Det kan vise sig at have en stor betydning for hvor – og hvor meget virus spredes. 

Problemet med den kønnede slagside i relation til håndhygiejnen er registreret i hele verden og ét konkret eksempel på en større undersøgelse finder vi bl.a. i USA. Undersøgelsen, der involverede 3.749 mennesker, viste bl.a. at halvdelen af alle mænd ikke vasker hænder med sæbe efter et toiletbesøg.

 

Infografik: Innovator Q

 

Hvad viser data og hvorfor er det vigtigt?

Ikke nok med at 50% af mændene ikke vaskede hænder med sæbe. 15% vaskede slet ikke hænder! Sammenligner vi dette tal med kvinderne viste undersøgelsen at 7% ikke vaskede hænder. Ud af de mænd, der faktisk vaskede hænder, brugte kun 50% sæbe. Til sammenligning brugte 78%, af de kvinder, der vaskede hænder, sæbe under håndvasken.

I Danmark ser det heller ikke for godt ud med håndhygiejnen. Her viste en større undersøgelse på to store hospitaler i Region Hovedstaden i 2015, at ​​kun omkring en tredjedel af patienterne og de pårørende vaskede hænder med sæbe efter deres toiletbesøg. En anden tredjedel af gruppen vaskede kun hænder med vand og den sidste tredjedel forlod toilettet uden at røre hverken sæbe eller vand.

Desværre er tallene fra den danske undersøgelse ikke opdelt på køn, men andre undersøgelser peger på, at der er større koncentrationer af bakterier i miljøer, hvor der overvejende er mænd. Det gælder eksempelvis kontorer med en overvægt af mandlige medarbejdere.

Overdødelighed blandt mænd

Det er vigtigt at lægge mærke til en detalje omkring håndhygiejne og det at mænd muligvis udsættes for længerevarende og mere massiv påvirkning fra coronovirus. Det mandlige hormon Testosteron undertrykker nemlig ifølge forskere immunsystemet og baner dermed vejen for en mere alvorlig påvirkning af coronavirus.

Data peger samtidig på, at jo mere massiv en påvirkning vi mennesker undergår af coronavirus, jo større er sandsynligheden for et alvorligt og potentielt dødeligt sygdomsforløb.

Samtidig er der en markant overdødelighed blandt mænd, når man ser på tal fra hele verden. Således udgør mænd dags dato eksempelvis 72% af alle døde i lande som Peru, Finland og Grækenland. I Danmark er det 61% og i Italien, som har været et af de hårdest ramte lande, udgør mænd 67% af alle døde. Fordelingen over 27 lande, som opdeler data på køn, er i skrivende stund (primo maj 2020) knap 62% mænd og 38% kvinder.

Læs artikel om overdødelighed blandt mænd hos KVINFO: KLIK HER

Skal kønnene behandles ens?

I Danmark – og stort set alle andre lande i verden – er der en markant overvægt af kvinder i arbejdsstyrken inden for pleje- og omsorgssektoren. Det samme gør sig gældende i undervisningssektoren. Populært sagt inden for de ‘bløde’ fag, hvor der er stor og tæt kontakt mellem mennesker.

Dermed er der en risiko for, at et forholdsmæssigt større antal kvinder udsættes for smitte i den henseende. Samtidig har vi lige set, at mænd i snit sandsynligvis udsættes for mere og længerevarende smitterisiko baseret på adfærd i relation til håndhygiejne. Det kan forklare, at det mange steder rapporteres, at der er lige fordeling smittede fordelt på mænd og kvinder.

Når det samtidig ser ud til, at der dør flere mænd end kvinder, som følge af Covid-19, kan dette altså ikke umiddelbart henføres til, at det er flest mænd der smittes. Altså må vi søge forklaringen på overdødeligheden et andet sted – og den fysiske forskel på immunsystem og evnen til at slå sygdommen ned er et meget nærliggende bud.

Men set med mine øjne, er et af de store problemer i relation til coronavirusset, at vi generelt mangler data. Det er svært at handle, når der ikke er tilgængelige data. Jeg efterspørger derfor mere data for at vi som samfund kan handle mere hensigtsmæssigt mod coronatruslen.

Bør politikere og sundhedseksperter handle (og behandle os) forskelligt, ud fra de data vi netop har set? Når vi ved at mænd og kvinder er forskellige, vil det måske give mening, at ‘stille kønnene ens’ ved netop at behandle os forskelligt?

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.