Tuesday, 18 Jun 2024
Bestyrelser

I december 2012 vedtog folketinget, at alle store virksomheder skal opstille måltal for det i ledelsen underrepræsenterede køn og i årsrapporten redegøre for, hvordan det går med at opfylde det opstillede måltal. De skal desuden udarbejde en politik for at øge ligestillingen på de øverste ledelsesniveauer – herunder bestyrelsen.

I dag – knapt 9 år senere – er der fortsat langt til kønsbalance i de danske bestyrelser. På landsplan for alle danske virksomheder, både dem som er dækket af lovkravet og dem som ikke er, er 19% af bestyrelsesmedlemmerne kvinder. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, som har opgjort kønsbalancen i bestyrelserne siden 2014.

I 2014 var andelen ligeledes 19%, og der er altså ikke været nogen udvikling.

Analyse og Tal har for Erhvervsstyrelsen analyseret udviklingen i de virksomheder, der er dækket af lovkravet om måltal. Analysen er udarbejdet i 2019, og på det tidspunkt var 2.173 virksomheder dækket af lovkravet.

Analysen har fire delkonklusioner.

Første delkonklusion

For alle 2.173 virksomheder er kun 17,3 % af bestyrelsesmedlemmerne kvinder, hvilket altså er under landsgennemsnittet.

Altså er under hver femte medlem af bestyrelserne en kvinde.

Medarbejderrepræsentanter er ikke talt med.

Anden delkonklusion

De mange bestyrelser er kun i 8,3 % af virksomhederne, der sidder en kvinder for bordenden. Dvs. kun 8,3 % af bestyrelsesformænd er kvinder.

Tredje delkonklusion

I 48% af bestyrelserne er der slet ikke nogen medlemmer, som er kvinder. Det er rene mande bestyrelser.

Fjerde delkonklusion

En ligelig kønsfordeling er defineret som mindst 40% af det underrepræsenterede køn.

Af de 2.173 bestyrelser kan knapt 10% leve op til dette krav, når kravet er 40% kvinder, mens 95 % kan leve op til kravet, når det er 40% mænd.

I forbindelse med udgivelsen af analysen udtalte daværende ligestillingsminister Mogens Jensen til Berlingske:

“Det er simpelthen ikke rimeligt, og det må virksomhederne kunne gøre meget bedre.”

Han erkender, at lovkravet ikke har den store effekt og udtaler endvidere:

“Reglerne er ikke forpligtende nok for virksomhederne, og det skal vi finde modeller til, for virksomhederne skal blive ved med at arbejde for mere ligestilling,« siger ministeren, der endnu ikke har lagt sig fast på en konkret model.”

Læs hele Analyse og Tals rapport her.

C25 og Large Cap er nået meget længere

Dansk Industri har kigget på andelen af kvinder i bestyrelserne for C25 virksomheder og det man kalder Large Cap. Her ser det noget bedre ud, og andelen af kvinder er oppe på ca. 30%.

Det skyldes ifølge Laura Vilsbæk, der arbejder for at få flere kvinder ind i bestyrelserne, at de store virksomheder arbejder mere professionelt.

“I dette segment af virksomheder sker rekrutteringen langt mere professionelt og langt mindre via personlige netværk. Samtidigt har man i højere grad fokus på at skabe en bedre bundlinje.” Forklarer Vilsbæk.

 

Lyt også til podcasten Sådan gjorde jeg med Karen Nielsen, der er professionelt bestyrelsesmedlem.

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.