Tuesday, 18 May 2021

Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer tegnet hos Innovator Q.

  1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Innovator Q IvS, Løgstørgade 2, 2100 København Ø (CVR-nr. 239938723). Ved tegning af et abonnement modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

  1. Abonnementer

Du skal være mindst 18 år for at købe et abonnement.

 

  1. Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt eller telefonisk – se pkt. 4. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter, vouchers m.v.) kan ikke forlænges, ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris.

 

  1. Opsigelse

Du kan altid opsige dit abonnement telefonisk eller ved skriftlig henvendelse til tine@innovatorq.com, se pkt. 12.

Manglende indbetaling eller afmelding af kreditkort eller MobilePay har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet uden kontakt til Innovator Q.

Ved et tilgodehavende skal du oplyse registrerings- og kontonummer der skal benyttes.

 

  1. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang indgår aftale om et abonnement på en digital udgivelse.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du inden 14 dage meddele dette skriftligt via telefon eller til Innovator Q per mail: tine@innovatorq.com

 

  1. Behandling af persondata

Oplysninger, du afgiver, når du tegner et abonnement hos Innovator Q eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Innovator Q. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores produkter.

Innovator Q anvender cookies til at måle, om du har installeret eller bruger udvidelser til din browser, som forhindrer annoncer i at blive hentet og vist på Innovator Qs hjemmesider (såkaldt ”Adblocker”). Der er i den forbindelse tale om et script, der kan måle, om du har installeret eller gør brug af en Adblocker.

Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på Innovatorq.commedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik.

 

  1. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i Innovator Qs digitale udgivelser, er til personligt brug. Materialet er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke kopieres eller videregives. Print af digitale udgivelser må kun ske til personligt brug, og yderligere anvendelse samt eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Innovator Q. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra Innovator Q. Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

 

  1. Ansvarsfraskrivelse

Innovator Q påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden vis. Vi fraskriver os tilmed ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Innovator Q er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., med mindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Innovator Q som forsætlig eller uagtsom.

Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

 

  1. Ændring af abonnementsvilkårene

Innovator Q har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår.

Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er abonnentens ansvar at holde sine adresseoplysninger opdaterede (herunder e-mail og telefonnummer), således at kommunikation fra Innovator Q altid kan modtages.

Gældende abonnementsvilkår kan læses på https://innovatorq.com/abonnementsvilkaar/

 

  1. Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr på 100 kr. i henhold til Renteloven. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

 

10A. Kreditkort

Du kan vælge at betale med kreditkort (Visa, Mastercard og Dankort). Benytter du denne betalingsform, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket fra den konto, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du er selv ansvarlig for, at kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de ikke længere er valide, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne tilmelde dig betaling via en anden konto. Din adgang vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

 

Logo_innovatorQ_RGB

Få Innovator Q’s nyhedsbrev
-og bliv den heldige vinder af en lækker d’herrer canvastaske. Vi trækker lod mellem månedens tilmeldte!

Vi hader også spam! Så det sparer vi dig for.